Kumba Intra

Få et simpelt intranet med de funktioner du har behov for

Kumba Intra har tre grundlæggende funktioner: Nyheder, Kalender og Chat. Det er disse tre elementer, der udgør kernen i Kumba; Du og forældrene kan nemt kommunikere dagligt, du kan vise billeder fra jeres hverdag med børnene og der er et indbygget check ind- og ud-system, der registrerer, hvornår børnene er tilstede i institutionen.


Nyheder

I Nyheder har du mulighed for at lægge billeder og tekst ud til forældrene om jeres hverdag. Det sker i et aflukket forum, hvor der kun er adgang for forældre og personale. Det er dig, der vælger, hvor meget forældrene skal kunne se. Derfor kan du sørge for, at forældrene kun kan se opslag, der er relevante for dem og deres barn.

Kalender

I Kalender kan du oprette kommende aktiviteter i institutionen.  Det er også muligt at bede forældrene om at tilmelde sig begivenheder, så du kan få et overblik over, hvor mange der kommer til for eksempel et forældremøde. 

Chat

I Chat har du mulighed for at skrive med  forældrene - her kan du give beskeder og information, som du mener er vigtige. På samme måde kan du skrive til forældrene, hvis du mener der er ting, forældrene bør vide. 
Forældrene har desuden også mulighed for at skrive direkte til hinanden.

Check ind/ud (kommer snart)

Vil du gerne have styr på, hvilke børn der er kommet om morgenen, og hvornår de går hjem?  Med Kumba check ind/ud kan du let holde styr på, hvornår børnene kommer og går hjem igen. Du får daglige rapporter, og kan let følge med i, hvilke børn der er i institutionen. 

Meld ferie og sygdom (kommer snart)

Med check ind/ud følger også ferieregistrering. Det betyder, at du let kan bede forældrene om at registrere, hvornår deres børn holder ferie. Desuden har vi sørget for, at du får fraværsrapporter, så du kan se, hvornår der er børn i institutionen, både frem og tilbage i tiden. Forældrene kan give besked om fravær pga. sygdom.